home

USLOVI KORIŠĆENJA


Korišćenjem internet stranica www.mojoshoes.rs smatra se da ste u potpunosti upoznati i saglasni sa ovde navedenim Uslovima korišćenja / Return Policy / Izjavom o poverljivosti podataka. Ukoliko se sa istima ne slažete i ne prihvatate ih, molimo Vas da ne koristite ovu internet stranicu.

Uslovi korišćenja odnose se na korišćenje internet stranica www.mojoshoes.rs od strane korisnika. Svakim daljim korišćenjem ovih Internet stranica nakon upoznavanja sa Uslovima korišćenja, smatra se da su korisnici saglasni sa ovde navedenim uslovima i pravilima i da pristaju na korišćenje Internet stranica u skladu sa tim uslovima.

Korisnik je saglasan sa tim da pristup internet stranici www.mojoshoes.rs ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen iz razloga kako rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran Mojo Shoes.

Svi materijali koji se nalaze na internet stranici www.mojoshoes.rs su vlasništvo Mojo Shoes, pa su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste u skladu sa odobrenjem nosioca autorskih prava i nosioca prava na pečat i / ili dizajn, kao i u skladu sa drugim potrebnim odobrenjima. Mojo Shoes je takođe nosilac autorskih prava na celokupnom idejnom sadržaju internet stranice www.mojoshoes.rs neophodnom za ispravno i nesmetano funkcionisanje projekta. Korisnik može sa internet stranice www.mojoshoes.rs preuzimati, popunjavati i čuvati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i lične upotrebe.

Mojo Shoes ni u kom slučaju nije odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja, ili zbog nemogućnosti korišćenja internet stranica www.mojoshoes.rs delimično ili u celosti.

Naručivanjem proizvoda na internet stranici www.mojoshoes.rs smatra se da je korisnik ove Uslove korišćenja u celosti pročitao.